My Image
My Image
My Image
My Image
Nederlands 

Als kind reeds aangetrokken tot lappen stof, maakte ze al huisjes van textiel.

In een latere onderwijzersopleiding was er maar één dag waar ze naar uitkeek, de dag plastische opvoeding. Omdat dit haar keuzevak was kreeg ze daar de gelegenheid om zich toch een beetje verder te verdiepen in de beeldende kunst. De leerkracht die haar aantrekkingskracht naar textiel aanvoelde, stimuleerde haar om in die richting verder te gaan.

Renate Els Aerts volgde een aantal jaren textiel in de stedelijke ambachtsschool van Antwerpen. In verschillende academies leerde ze schilderen en tekenen. Door omstandigheden werd het jaar maar zelden afgewerkt.

Er waren ook her en der workshops en vooral privé-leraren die de nodige technieken aanreikten.

In 1992 werd ze chronisch ziek en zette zo een punt achter haar loopbaan als leerkracht. Gelukkig bleek al snel dat er toch een lichtpuntje was: het atelierwerk.

In 1993 werd de boeiende combinatie van ruimte en kleur, van textiel en verf ontdekt. Ze maakt textielschilderijen waar reliëf (plooien, applicaties..) en kleur elkaar aanvullen. In de loop der tijd worden de werken soberder, krijgt de textiel meer aandacht. Ze ontdekt de computer en verwerkt computerprints (gemanipuleerde foto’s en flarden tekst) in haar stoffen. Het werk komt van de muur en er verschijnen beeldjesen lichtobjecten, uiteraard met verschillende stofjes, zijdevezel, touw enz... . Het werk is meestal abstract, de sfeer en het verhaal staan centraal.

Steeds meer werkt ze met thema’s die de nodige ruimte laten voor de verbeelding van de kijker.

De vijfjarige cyclus “kunstgeschiedenis van de 20 ste eeuw”, gedoceerd door Erwin Desmet, is van groot belang geweest voor de ontwikkeling van haar werk.

Vanaf 1997 stelt ze jaarlijks tentoon, een bron van inspiratie.

Als een geschenk uit de hemel verschijnt haar weefgetouw: een presentje van een voorbijganger die plaats nodig had…

Dit wordt dan het begin van een nieuwe passie, die van de installatiekunst. Er worden meters stof geweven met divers materiaal (van zelf gesponnen en gekleurde wol tot magneetband) om daar dan huizen (tentjes, cabines...) mee te bouwen. Soms verschijnen er ook collagehuisjes en huisjes met recup materiaal. Binnenin verschuilt zich een wereld die aansluit bij bepaalde thema’s en sferen. Naast het huis op zich, is wat er in het huis gebeurt belangrijk. Geluidsmontages, video en tekst vormen een beeldend onderdeel.

Via Beyond Fashion, een Antwerpse atelier/galerij, komt Renate Els Aerts in contact met de modewereld. Omdat deze galerij buiten het modieuze ook belang hecht aan inhoud, kunnen ook hier concepten worden uitgewerkt.

De creaties verschijnen onder de merknaam streA.

Uit een nawee van een zwarte zondag samen met een tentoonstelling over art boxen ontstaat de performance “ Firmin en Hortense”.

Ondertussen is er de ontmoeting met de vrouwenvereniging VESTA. Els krijgt een deel van de 5 km lange sjerp tegen geweld op vrouwen. Meteen wordt weer een nieuwe inspiratiebron aangesneden.

Meer en meer gaat ze de straat op met opnamemateriaal, interactieve kunst is boeiend en past bij het narratieve in haar werk.

In 2006 deelt ze haar atelier met haar vriend Kristof(instrumentenbouwer).

Het is ook dan dat ze terug begint te schilderen. In de wandpanelen worden foto’s van de installaties verwerkt.

De huisjes komen ook als herkenningspunt in accessoires als kinderdekentjes, kleine muziekhuisjes, kussentjes...) tevoorschijn.

Een paar jaar later komen er kleine huisjes bij. Daar horen ook vaak teksten bij.

In samenwerking met Autisme Centraal zet ze haar schouders onder 'Autistrade': een project waar een kleine honderd mensen met autisme als zelfportret een klein huisje maken.

In 2015 ontdekt Els de keramiek, ze volgt een aantal cursussen rond keramiek en beeldhouwen.


TENTOONSTELLINGEN:

*2020: -Steeds weer vluchten, House of Compassion, Begijnhofkerk, Brussel

*2019: - Gaandeweg, Out of a Box , Antwerpen

*2016: -vluchtelingeninstallatie in Kloostertuin Sint-Paulus

- vluchtelingeninstallatie in Arboretum Kalmthout

-vluchtelingeninstallatie in AP hogeschool campus spoor-noord

*2015: -De wereld die we willen erven, in samenwerking met HVV

- Portretten van bewoners Antwerpen-Noord

*2014: Oogsttoren in samenwerking met Salto Humano, Food For Foodies en Sunshine Projects

*2013: - illustratie kinderboek van Katrien Berckmoes ( Sara wil een paard.....)

- Huis van diversiteit De Coninckplein (installatie)

- babbeltoren: geluidsmontage (in samenwerking met Salto Humano en Sunshine Projects

-Open noord Sint Jansplaats (geveltjes in samenwerking met scholen van Antwerpen-noord)

- geschiedenis van een fietser ( animatie film- zie youtube)

- pepingen Taal & teken (installatie)

- cult 2060 (geveltjes)

- Viggo's tentoonstelling schilderijen

* 2011: installatie in Hof De Bist Ekeren
* 2010: -Dokter Guislain Museum Gent: 'Autistrade': vier installaties samen met 100 kleine huisjes gemaakt door mensen met autisme

- Kunst in steenfabriek: twee installaties in groepstentoonstelling Utrecht

*2009: -Installatie Begijnhof Gent

- Performance Park Noord

*2008: -één installatie bij Kunst op de koekeoek in Etten-Leur, Nederland

- Huisjes op de melkweg : 15 installaties op 13 locaties in de Stationsbuurt van Antwerpen

* 2007: -tentoonstelling “1000 wereldvrouwen”, Oostende

- tentoonstelling “1000 wereldvrouwen”, Brussel

- performance Antwerpen

- tentoonstelling “1000 wereldvrouwen” en installatie Antwerpen

* 2006: -installatie in Ninove

- installaties Kunst op de Koekoek, Etten-Leur, Nederland
performance Nederland
- installatie Geuzenhuis, Gent

- installatie Den Haag, Nederland

* 2005: - installaties in Mano Mundo

-installatie begijnhof Diest

- installaties op de Vrouwendag in PSK Brussel
opening van vrouwenmars in de stoet met installatie op wagen

* 2004: -performance Firmin en Hortense Antwerpen

- groepstentoonstelling “artbox” Kortenberg
performance Kortenberg

* 2003: - installaties in mijnhappening Beringen

-installatie in opvangcentrum Linkeroever

* 2002: -vaste collectie textiel accessoires Beyond Fashion Antwerpen-Zuid

-individuele tentoonstelling: “Verweven Klankhuis” Stadsbib. Antw.
-installatie in de bib van Wilrijk: droomhuis (jeugdboekenweek)

-installatie in “Open Natuurdag” in opdracht van CC ’t Blikveld
-groepstentoonstelling: Beyond F. “De draad weer opnemen”

-groepstentoonstelling: Open Ateliers Antwerpen
performance vóór installatie: Van Arteveldestr Antwerpen

* 2001: groepstentoonstelling: - Huis Hellemans Edegem

- individuele tentoonstelling: EXIT Cogels-Osylei Berchem

* 2000: individuele tentoonstelling: -Dungelhoeff Lier

- groepstentoonstelling: Klank en Beeld Sint-Pieters-Rode

* 1999: - groepstentoonstelling : Het Bloeiend Hart Berchem- etalagekunst

- individuele tentoonstelling : Galerij IHAM Antwerpen

* 1998: -groepstentoonstelling: ’t Pekfabriek Borgerhout

-groepstentoonstelling: Berchemse Kunstenaars-C.C.B

-individuele tentoonstelling: De Sterrewijzer Olen

-individuele tentoonstelling: Zwarte Zaal Fakkeltheater Antwerpen

* 1997: groepstentoonstelling: Galerie ’t Pirrewitje
groepstentoonstelling: BACOB-Galerie Antwerpen

English 

ENATE ELS AERTS

Biography

As a child she already loved rags and patches of cloth, and at a young age she already made little houses out of textile.
While she was at school training to become a professional teacher, there was only one day of the week she really looked forward to: the day of the plastic arts class. Since this was her optional subject, she got the opportunity to deepen and broaden her views on plastic arts. The teacher was aware of her fascination for textile and stimulated her to continue in that specific direction.
Renate Els Aerts took classes on textile art in the municipal crafts school of Antwerp.
At various academies she learned how to draw and paint.
Left and right she attended various workshops that offered her the necessary private teachings and most of all the different techniques.
As head of her family and therefore main provider, she took up teaching herself. The last 8 years of she worked as a teacher at the Rudolf Steiner School where the worlds of colour and fantasy are of major importance.
After becoming chronically ill in 1992 she put an end to her teaching career. Luckily she could hold on that ray of hope: working in her studio workshop.
In 1993 she becomes fascinated by the combination of space and colour, of textile and paint. She then starts to make textile paintings in which relief (rucking, applications) and colour are complementary of eachother. In course of time the objects became more and more sober and the focus shifted noticeably towards textile. She discovers the computer and incorporates computer prints (manipulated photos and samples of text) in her textiles. The objects are now detached from the wall and sculptures and objects of light start to appear, evidentially made of different materials like silk fiber, stringed hemp, rope, etc. The work is mostly abstract, atmosphere and story take central stage.
More and more she starts to work around themes that leave substantially more to the imagination of the onlooker.

The five-year cycle, art history of the 20th century, lectured by Erwin Desmet,
has been of great importance in the development of her work.

Since 1997 she exhibits annually, which is on itself an added inspirational source.

As a gift from heaven her loom appears on the scene: it was a little present from some passerby that needed to declutter ....
This then was the start of a new passion: the art of installations!
Yards of textile are woven in a diversity of materials (from self spun and dyed wool to magnetic tape) that are used to build houses. Sometimes various little houses appear, made of collage. The inside hides a whole world connecting with specific themes and moods. Next it is of importance what happens to each house. This is what the performances with the houses are all about.
Beyond Fashion, an Antwerp studio/gallery, brings Renate Els Aerts in closer contact to the world of fashion. Because this gallery stands by worldly interest as well as the importance of content, it is possible to work out concepts.
She decides to no longer make art without content (literally and figuratively). Therefor she designs her filled bags and jewelries. These creations appear under the logo streA.
TRAINING AND SCHOOLING

1973: drawing Academy of Berchem
1979-1982: textile art Institute for Art Crafts Antwerp
1990: portrait drawing Academy Sint-Niklaas
1991: painting Academy Wilrijk
1993: through self study a combination textile/paint manifests itself.
1997: Formation of studio.
1998: Development to installation art (house building)

* She has not been able to complete her academic formation.
The majority of knowledge has been gathered through practice and experimentation, often assisted or backed by other craftsmen. The course of art history of the 20th century (5 years Amaranth), together with regular visits to exhibitions and literature about contemporary art, were and still are a huge source of inspiration!

EXHIBITIONS

* 1997: group exhibition tPirrewitje>Gallery
Group exhibition BACOB-Gallery Antwerp
* 1998: group exhibition T Pekfabriek Borgerhout>
Group exhibition Berchemse Kunstenaars C.C.B
Individual exhibition De Sterrewijzer Olen
Individual exhibition Zwarte Zaal Fakkeltheater Antwerp
* 1999: group exhibition Het Bloeiend Hart Berchem-etalagekunst
Individual exhibition IHAM Gallery Antwerp
* 2000: individual exhibition Dungelhoeff Lier
Group exhibition Klank en Beeld Sint-Pieters-Rode
* 2001: group exhibition Huis Hellemans Edegem
Individual exhibition EXIT Cogels-Osylei Berchem

* 2002: Beyond Fashion Antwerp permanent collection textile accessories - Beyond Fashion Antwerp Zuid
Individual exhibition woven SoundhouseΑ City Library Antwerp
Installation in library of Wilrijk : dream house (youth books week)
Open Nature Day Installation in t Blikveld>commission of CC
Group exhibition : Beyond Fashion : up the threads again
Group exhibition “Open Ateliers Antwerpen”

Performance in front of installation: Van Arteveldestr Antwerp
Group exhibition “wankel evenwicht” Leuven

* 2003: Installations in “mijnhappening Beringen”

Installation “opvangcentrum Linkeroever

*2004: Performance Firminen Hortense Antwerp

Group exhibition “artbox” Kortenberg
performance Kortenberg

2005: installations in Mano Mundo
installation “begijnhof Diest”

installations PSK Brussel
* 2006: installation Ninove
installaties Kunst op de Koekoek, Etten-Leur, Nederland
performance Nederland

Installation Geuzenhuis, Gent

Installation Den Haag, Nederland

*2007:Individual exhibition“1000peacewomen”Oostend Individual exhibition“1000 peacewomen” Brussels
performance Antwerp

Individual exhibition“1000 peacewomen” Antwerp