Op zondag 26 april 2015 organiseert de Humanistisch-Vrijzinnige Vereniging (HVV) een gezinsvriendelijk project op Fort 4 te Mortsel ter gelegenheid van Erfgoeddag 2015, een evenement dat jaarlijks over heel Vlaanderen een half miljoen mensen in beweging zet. Het thema van Erfgoeddag 2015 is ‘Erf!’. Daarom noemden we het project heel toepasselijk ‘Die wereld wil ik erven’ en gaan we op Fort4 samen met het publiek en andere organisaties met een humanistische – maar niet noodzakelijke vrijzinnige – inspiratie nadenken over een aangenamere, warmere en meer humane wereld. Het blijft trouwens niet alleen bij nadenken, we gaan er ook effectief aan werken en concrete oplossingen aandragen, zij het op een kleine schaal.
Uit de projecttitel blijkt dat we ons verplaatsen naar het kindperspectief en samen met jongeren gaan nadenken over de wereld die we hen willen nalaten. Wensen immers niet alle ouders en grootouders overal ter wereld dat hun nakomelingen het steeds beter zouden hebben? Deze wens is universeel en overstijgt de verschillende culturen en levensbeschouwingen. Om die reden nodigen we ook andersculturele organisaties uit om mee te werken aan het project, want we leven nu eenmaal in een superdiverse samenleving die we samen met nieuwe Belgen moeten vorm geven.
We vatten het totaalproject op als een co-creatief gebeuren en trokken kunstenares Els Aerts aan om de deelnemers te begeleiden en met raad en daad bij te staan. Om tussen al die verschillende activiteiten in de 14 nissen een rode draad te spinnen, besliste Els om het project rond het concept ‘kijkdozen’ op te bouwen, waarbij als algemeen principe geldt dat de buitenkant van de doos iets toont dat fout loopt in de huidige wereld, terwijl binnenin de doos een mogelijke oplossing of alternatief gesuggereerd wordt.
Het concept ‘kijkdoos’ wordt heel ruim opgevat. De beeldschermen van jongeren die in een nis rond de digitale samenleving zullen werken, worden als kijkdozen opgevat waarin betere werelden kunnen gecreëerd worden, evenals bijvoorbeeld de houten kaders waarin ecologische balkonmoestuintjes worden aangelegd, enz.

Zo werden in samenwerking met verschillende organisaties en enkele klassen van de academie van Wilrijk kijkdozen gemaakt.
In het centrale deel van het Fort stond een groot huis, een grote kijkdoos met langs de buitenkant ‘ik’, langs binnen ‘wij’. De ‘ik’ stond voor het zelfzuchtige dat naar de toekomst zou moeten omgebogen worden naar de wij van solidariteit.

De eindact speelde zich af rond het grote huis.

Stacks Image 23
Stacks Image 25
Stacks Image 27
Stacks Image 29
Stacks Image 31
Stacks Image 33
Stacks Image 37
Stacks Image 39
Stacks Image 87
Stacks Image 89
Stacks Image 91
Stacks Image 93
Stacks Image 95
Stacks Image 97
Stacks Image 99
Stacks Image 101
Stacks Image 103
Stacks Image 105
Stacks Image 107
Stacks Image 109
Stacks Image 111
Stacks Image 113
Stacks Image 115
Stacks Image 117
Stacks Image 119
Stacks Image 121
Stacks Image 135
Stacks Image 137
Stacks Image 139
Stacks Image 141